Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები - სეზონი 1
1 Image Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები Somebody's Dead 19-02-2017
2 Image Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები Serious Mothering 26-02-2017
3 Image Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები Living the Dream 05-03-2017
4 Image Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები Push Comes to Shove 12-03-2017
5 Image Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები Once Bitten 19-03-2017
6 Image Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები Burning Love 26-03-2017
7 Image Big Little Lies - დიდი პატარა ტყუილები You Get What You Need 02-04-2017